Privacy Policy

Privacy statement

Contactgegevens:

Maryvo International B.V.
Van Leeuwenhoekweg 40
5481 TK  Schijndel

The Netherlands

Phone: 073 547 27 27

Fax: 073 547 27 29

info@maryvo.com   

Maryvo International B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”). Dit omdat wij persoonsgegevens verwerken van onze klanten en zakelijke relaties. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en volgen te allen tijde de in Nederland geldende privacy wet- en regelgeving.

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring met u te delen.

Waar in deze Privacyverklaring het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. 

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen alleen die gegevens die u zelf met ons deelt. Daarbij gaat het om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens indien u aankopen doet bij ons. In voorkomende gevallen leggen wij tevens uw schoenmaat, gewicht, lengte, leeftijd en klachten/beperkingen van de voeten vast, met name bij het op maat maken van ski- en sportschoenen. 

Doeleinden van de verwerking en verwerkingsgrondslag

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen+
 • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen ons bedrijf en aanbiedingen die voor u mogelijk interessant kunnen zijn. U ontvangt een standaard nieuwsbrief, maar u kunt er voor kiezen om ook andere specifiekere aanbiedingen te ontvangen.

De verwerkingsgrondslag is het nakomen van de overeenkomst tussen u en ons. U verstrekt aan ons uw gegevens ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet nakomen. Indien u dan toch een aankoop wil doen dan kan dat dit anoniem in onze fysieke winkel.

Voor specifieke situaties die niet direct samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst hebben wij uw toestemming nodig. Die toestemming zal altijd uitdrukkelijk gevraagd worden. Voor zover incidenteel sprake is van verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming, heeft het intrekken van uw toestemming gevolgen voor onze dienstverlening aan u.

In voorkomende gevallen kan nog sprake zijn van een andere verwerkingsgrondslag, maar ook dan informeren wij u uiteraard. 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens met derden delen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals pakketbezorgers. Daarnaast hebben derde partijen die betrokken zijn bij onze IT systemen, alsmede het betalingsverkeer regelen, mogelijk inzage in uw gegevens.

Een opsomming waarom derden mogelijk uw gegevens te zien krijgen is hieronder te vinden:

 • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties
 • Het ondersteunen bij onze klantenservice
 • Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes
 • Het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews
 • Het ondersteunen van ons logistieke proces voor het leveren van artikelen
 • Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus
 • Het leveren van artikelen op basis van webbestellingen via vervoerders. Daarvoor maken wij ook gebruik van postcode zoeken en voor het printen van de verzendlabels
 • Het verwerken van onze financiële administratie
 • Het ondersteunen van de beveiliging van de winkel

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken. 

Bewaartermijnen

De verzamelde gegevens zullen worden bewaard gedurende de periode dat tussen u en ons een contractuele relatie bestaat. Na afloop van de contractuele relatie zullen uw gegevens nog één jaar bewaard worden, waarna zij worden vernietigd, dit met uitzondering van die gegevens waarvoor een langere wettelijke bewaartermijn geldt. Bij dat laatste gaat het vooral om gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale plichten, dan is sprake van een bewaartermijn van in beginsel zeven jaar.

Daarnaast zullen uw gegevens ook verwijderd worden indien wij drie jaar of langer geen contact hebben gehad met elkaar, ook al bestaat er nog een contractuele verhouding. Ook hier geldt een langere bewaartermijn indien een wettelijke plicht dat voorschrijft. 

Beveiliging

De beveiliging van deze gegevens wordt gewaarborgd door onze hostingpartij Byte. Zij garanderen onze data te beveiligen met de beste technische oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn. Meer informatie over hun beleid is te vinden in op hun eigen privacy policy

Uw rechten

U hebt op basis van de wet een aantal rechten. Deze geven wij hierna kort weer.

 • U hebt het recht om inzage te verzoeken van de gegevens die wij van u verwerken;
 • U hebt het recht om gegevens te laten wijzigen of te laten wissen;
 • U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken;
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
 • Indien een verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken;
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de wet. U stelt ons van de ingediende klacht op de hoogte; 

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens

Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze  klantenservice, via info@maryvo.nl.  Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u specifieke verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt.

 

Cookie beleid

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewet van kracht. Dat betekent dat iedere website die zogenaamde cookies op de computer van de bezoeker wil zetten eerst toestemming aan de bezoeker moet vragen. Ook de website van Maryvo International B.V. maakt gebruik van cookies, daarom informeren we u graag.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw surfgedrag op te slaan. Een cookie onthoudt uw voorkeuren en interesses en zet deze informatie in op het moment dat u de website weer bezoekt. Zo hoeft u zich bijvoorbeeld niet weer aan te melden als u de website opnieuw bezoekt.

 

Welke cookies gebruikt Maryvo International B.V.?

Maryvo International B.V. gebruikt de volgende cookies:

 • Functionele cookies
  Cookies die zorgen dat deze website naar behoren functioneert. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies. Deze cookies onthouden onder andere uw accountgegevens en welke producten u in uw winkelmandje heeft gestopt. Functionele cookies zijn nodig om normaal te kunnen winkelen in onze webshop.
 • Webstatistieken
  Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Bijna elke website maakt gebruik van cookies voor webstatistieken om te kijken wat bezoekers doen op hun website. Website-eigenaren hebben hier veel aan, omdat ze op deze manier kunnen zorgen dat de website optimaal functioneert voor alle bezoekers.
 • Dynamic Remarketing
  Met Google Dynamic Remarketing zijn wij in staat om specifieke of vergelijkbare producten die u eerder op onze website bezocht, ook op andere websites te tonen. Op deze manier kunnen we u heel gericht herinneren aan relevante producten of diensten waarvan wij denken dat u er interesse in heeft.
 • Cookies van externe partijen
  Maryvo International B.V. maakt gebruik van social media. We vinden het handig om berichten, tweets, video’s en reacties op onze site te plaatsen. Deze externe partijen, zoals Facebook, Twitter en YouTube, analyseren vervolgens het klikgedrag van onze bezoekers.

Meer informatie vindt u hier:

Het uitschakelen van cookies

Alle webwinkels werken met cookies om uw winkelervaring te optimaliseren, ook Maryvo International B.V. Deze cookies kunt u uitschakelen. Het gevolg is echter dat u niet meer kunt winkelen. Als u de cookies van onze website uitschakelt kan de webshop uw gegevens niet opslaan. In dat geval onthoudt de webshop niet wie u bent, wat u heeft besteld en waar de bestelling naartoe moet worden gestuurd.

Het uitschakelen van cookies is zeker niet aan te raden als u gebruik wilt maken van onze webshop. Wilt u toch weten hoe u cookies kunt uitschakelen, dan kunt u hier meer informatie vinden:

Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Versie 1.1 juni 2018